English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
אוּרי, הפייסבוק שלך זה עיתון הבוקר שלי. אתה גיבור יותר מרמבו.
אוּרי, אתה הכי טוב שיש. בעולם. לא, ביקום! אתה יותר מאומן מרבי נחמן.
אוּרי, אני לא יודע מה יותר יפה אצלך, החיוך או המבט. אתה כמו שיר שתקוע בראש, רק שאני חולה עליך!
אוּרי, את תמיד צודקת. אתה קורא את המחשבות שלי יותר טוב מגוגל.
אוּרי, אתה כמו מיליארד סינים - אתה אף פעם לא טועה. אתה יותר מתוק מקארין גורן.
אוּרי, הייתי לוקח אותך איתי אפילו לבג"ץ. הייתי מקצר לך שליש על התנהגות טובה.
לירון, אני ואת זה השילוב הראוי. הפרפר נחמד רק בזכותך.
פרגנו את זה הלאה!