English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
ביבי, אתה כמו Wi-Fi בלי סיסמא - קל להתחבר אליך. אתה פשוט סלב, אפשר חתימה?
יובל, אתה תקוע לי בראש כמו שיר בגלגלצ. אתה זוהר יותר ממרקר.
יובל, אתה האגוז הכי מלך. הייתי לוקח איתך משכנתא.
יובל, תגיד, אתה עובד במוסד? כי אני רוצה להתמסד איתך. תמונת הפרופיל שלך תלויה לי על הקיר.
יובל, החלום שלי זה לשטוף איתך כלים בזריחה. אתה אחלה יותר מחומוס.
יובל, אתה יותר מדליק משק של פחמים. תמונת הפרופיל שלך תלויה לי על הקיר.
יובל, אתה האגוז הכי מלך. הייתי לוקח איתך משכנתא.
פרגנו את זה הלאה!