English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
חחי, אתה יותר מדליק מטרפנטין. אתה זוהר יותר ממרקר.
חחי, אתה הבמבה הכי פריך בשקית. אתה מזניב יותר מצ'יטוס.
חחי, אתה כמו הסיכוי לזכות בלוטו - אחד למליון. אתה פשוט סלב, אפשר חתימה?
חחי, אתה המפתח של האומה שלנו לעתיד טוב יותר. אתה קורא את המחשבות שלי יותר טוב מגוגל.
חחי, אתה כמו עלי אקספרס - יש בך הכל. אתה כמו שיר שתקוע בראש, רק שאני חולה עליך!
חחי, אתה הכי טוב שיש. בעולם. לא, ביקום! אתה יותר חכם מחכם חנוכה.
ביבי, אתה כמו Wi-Fi בלי סיסמא - קל להתחבר אליך. אתה פשוט סלב, אפשר חתימה?
פרגנו את זה הלאה!