English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
חחי, אתה יותר מדליק מטרפנטין. אתה זוהר יותר ממרקר.
חחי, אתה הבמבה הכי פריך בשקית. אתה מזניב יותר מצ'יטוס.
חחי, אתה כמו הסיכוי לזכות בלוטו - אחד למליון. אתה פשוט סלב, אפשר חתימה?
חחי, אתה המפתח של האומה שלנו לעתיד טוב יותר. אתה קורא את המחשבות שלי יותר טוב מגוגל.
חחי, אתה כמו עלי אקספרס - יש בך הכל. אתה כמו שיר שתקוע בראש, רק שאני חולה עליך!
חחי, אתה הכי טוב שיש. בעולם. לא, ביקום! אתה יותר חכם מחכם חנוכה.
ליאור, את מכדררת יותר טוב מרונאלדו ומוסרת יותר טוב ממסי. העיניים שלך יפות גם כשהם עצומות.
פרגנו את זה הלאה!