English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
יונתי, אתה פעולת חשבון? כי אתה ממש שווה. אתה זוהר יותר ממרקר.
יונתי, אתה הבמבה הכי פריך בשקית. החלום שלי זה לפצח איתך גרעינים בזריחה.
יונתי, את תמיד צודקת. אתה יותר מתוק מקארין גורן.
רועי, אתה אלוף הכיתה בדיגר. אתה זוהר יותר ממרקר.
ירין, העיניים שלך יפות גם כשהן עצומות. תמונת הפרופיל שלך תלויה לי על הקיר.
אילן, תגיד, אתה עובד במוסד? כי אני רוצה להתמסד איתך. אתה יותר חכם מחכם חנוכה.
זיוה בן עזרא , את יודעת מה זה נבדל. אפילו ג'ואי היה חולק איתך את האוכל שלו.
פרגנו את זה הלאה!