English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
רן, אתה במקרה מסין? כי יופי כמו שלך I have never seen. בטח זה אתה שלימדת את צ’אק נוריס להילחם, נכון?
רן, הייתי לוקח אותך איתי אפילו לבג"ץ. אתה זוהר יותר ממרקר.
רן, הייתי חותם איתך קבע. אני ואתה נשנה את העולם.
רן, איזה אלוף אתה, יא מלך! אתה גיבור יותר מרמבו.
רן, כפרה עליך, עיניים שלי. אתה תותח אין אין עליך מתה עליך אתה הגדול מכולם.
רן, אתה התלוש הכי שווה לחג. תמונת הפרופיל שלך תלויה לי על הקיר.
גל, את גורמת לי לקפוץ משמחה ברחובות כמו איזה נחמן. עם יכולת הניווט שלך בני ישראל היו הולכים רק שנה במדבר.
פרגנו את זה הלאה!