English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
רן, הייתי לוקח אותך איתי אפילו לבג"ץ. תמונת הפרופיל שלך תלויה לי על הקיר.
רן, אתה הצ'יפס הכי מטוגן בשקית. אתה צלול יותר ממים מינראליים.
רן, הייתי משקיע בסטארטאפ שלך. הלוואי והיה אפשר לחזור בזמן ולהיות חבר שלך בגן.
רן, יש יותר גרועים ממך. אתה חכם יותר מגוגל ומאסטר יודה גם יחד.
רן, אתה כמו הגרב התואמת שלי. אתה יותר מתוק מקארין גורן.
רן, אתה הצ'יפס הכי מטוגן בשקית. יש לך לב גדול יותר מזה של איש הפח.
רן, יש יותר גרועים ממך. אתה חכם יותר מגוגל ומאסטר יודה גם יחד.
פרגנו את זה הלאה!