English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
רעות, גם אם נופלת לך שן קדמית, את עדיין נראית סבבה. השקית זבל שלך אף פעם לא נקרעת.
רעות, היית קונה לך איזה 7-8 צוללות רק בשביל הכיף. את הפרח בג'נין.
יורם, הייתי מוכן להילחם לצידך בגולני. תגידי, את עובדת במוסד? כי אני רוצה להתמסד איתך.
יורם, אין לי שום בעיה להתקע איתך במעלית. את הצ'יפס הכי מטוגן בשקית.
יורם, את רותחת כמו עגבניה בטוסט. את כמעט אף פעם לא מעצבנת.
ליה, לא משנה מה מידת הנעליים שלך, אף אחד לא יכול למלא אותן. את הנמלה הראשונה בטור.
חדווה, את החציל בסביח שלי. את מסלסלת יותר טוב ממרגול.
פרגנו את זה הלאה!