English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
מאמה תרזה, יש לך אחלה רוחב פס. את יותר מדליקה מטרפנטין.
מאמה תרזה, חולה עלייך לגמרי, נשמה שלי! אפילו ג'ואי היה חולק איתך את האוכל שלו.
מאמה תרזה, חולה על ההורים שלך שהביאו אותך עד הלום. אני אוהב אותך גם כשאת מסתירה לי את הגמר.
מאמה תרזה, הלוואי והיה אפשר לחזור בזמן ולהיות חברה שלך כשהיית בגן. בא לי להיות תמנון - כדי שיהיו לי עוד ידיים לחבק אותך.
מאמה תרזה, את יודעת מה זה נבדל. לשבת איתך על הדשא זה לא מגרד בכלל.
מאמה תרזה, את רותחת כמו עגבניה בטוסט. השיער שלך חיוני ומלא ברק.
מאמה תרזה, חולה עלייך לגמרי, נשמה שלי! אפילו ג'ואי היה חולק איתך את האוכל שלו.
פרגנו את זה הלאה!