English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
ג'ני, יש לך אחלה רוחב פס. אפילו ג'ואי היה חולק איתך את האוכל שלו.
ג'ני, גם כשהחיים נותנים לך לימונים, את עושה לימונדה. את הפרח בג'נין.
ג'ני, את שאפה! לא הייתי עוקף אותך בתור.
ג'ני, יש לך שן אחת מתכלת ואזניים נקיות. אני ואת זה כמו שווארמה בלאפה.
ג'ני, לאף אחת אחרת אין את השמלה שלך. את כמעט אף פעם לא מעצבנת.
ג'ני, את יותר צדיקה מהאפיפיור. העיניים שלך יפות גם כשהם עצומות.
ספרו לנו למי אתם רוצים לפרגן
ואנחנו כבר נמצא משהו בשבילך.
בן | בת