English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
ליה, את עפה כמו פרפר ועוקצת כמו דבורה. בלעדיך אני חצי בן אדם, לא, רבע!
עומר, יש לך אחלה חווית משתמש. אתה מהמם בכחול. ובאדום. ובשחור ובכל צבע אחר.
עומר, המציאות שלי מדומה בלעדיך. אם היית דג, היית שורד גם על היבשה.
טל, אתה אחלה, ואתה חמוד. אתה אחלה חמוד. אם היית דג, היית שורד גם על היבשה.
יאיר, אתה די בסדר בסך הכל. אם היית דג, היית שורד גם על היבשה.
נועם, את יותר צדיקה מהאפיפיור. הלוק שלך הורס והלק שלך זה נס.
מאמה תרזה, חולה על ההורים שלך שהביאו אותך עד הלום. אני אוהב אותך גם כשאת מסתירה לי את הגמר.
פרגנו את זה הלאה!