English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
ביבי נתניהו, אני ואת זה השילוב הראוי. יש לך אחלה חווית משתמש.
היידי ברון, יש לך שן אחת מתכלת ואזניים נקיות. את תמיד צודקת.
ישי שוראקי, אתה גיבור הילדות שלי. ידעת את זה? אתה מזניב יותר מצ'יטוס.
ישי שוראקי, אתה הבמבה הכי פריך בשקית. אתה מריח טוב יותר מזר של שושנים.
ישי שוראקי, אתה פעולת חשבון? כי אתה ממש שווה. אתה צלול יותר ממים מינראליים.
ישי שוראקי, השיער שלך חיוני ומלא ברק. אתה הזעתר בבייגל שלי.
טל, אתה אחלה, ואתה חמוד. אתה אחלה חמוד. אם היית דג, היית שורד גם על היבשה.
פרגנו את זה הלאה!