English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
אלעד, יש לך את כיסוי האייפון הכי יפה שראיתי. אתה יותר חכם מחכם חנוכה.
נועה, את תקועה לי בראש כמו שיר בגלגלצ. את הכי יפה, גם בהפסקת חשמל.
נועה, יש לך אחלה רוחב פס. הייתי כותב איתך סקריפטים כל הלילה.
נועה, אין לי שום בעיה להתקע איתך במעלית. עם יכולת הניווט שלך בני ישראל היו הולכים רק שנה במדבר.
נועה, את תקועה לי בראש כמו שיר בגלגלצ. יש לך את כיסוי האייפון הכי יפה שראיתי.
נועה, לא משנה מה מידת הנעליים שלך, אף אחד לא יכול למלא אותן. יש יותר גרועים ממך.
אלעד, יש לך את כיסוי האייפון הכי יפה שראיתי. אתה יותר חכם מחכם חנוכה.
פרגנו את זה הלאה!