English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
יואב, הדשא שלך ירוק יותר משל השכן. אתה צלול יותר ממים מינראליים.
יואב, אתה הורטרס הכי אורגינל. אתה תותח אין אין עליך מתה עליך אתה הגדול מכולם.
יואב, אתה אלוף הכיתה בדיגר. אתה יותר חכם מחכם חנוכה.
יואב, אתה במקרה מסין? כי יופי כמו שלך I have never seen. אתה העיפרון הכי מחודד בקלמר!
יואב, אפילו ג'ואי היה חולק איתך את האוכל שלו. יש איזה שדה תעופה בסביבה? נראה לי שהלב שלי ממריא.
יואב, אתה כמו מיליארד סינים - אתה אף פעם לא טועה. אתה רוחני יותר מנשיא איראן.
יואב, אתה כמו מיליארד סינים - אתה אף פעם לא טועה. אתה רוחני יותר מנשיא איראן.
פרגנו את זה הלאה!