English | العربية | हिन्दी | Francais | Portugeuse
••••••• הפירגונטור •••••••
פירגונים אחרונים:
לצוות, הפרפר נחמד רק בזכותך. אתה נותן לי השראה לעבוד קשה יותר בכל יום.
למנכ״ל , אתה הנמלה הראשונה בטור. אתה פשוט סלב, אפשר חתימה?
לבן הזוג, החלום שלי זה לשטוף איתך כלים בזריחה. אתה יותר מקורי מאבו-שוקרי (המקורי).
בתצי, לא משנה מה מידת הנעליים שלך, אף אחד לא יכול למלא אותן. השיער שלך חיוני ומלא ברק.
בתצי, את חדה יותר מסכין קצבים. את חמודה יותר ממיניון.
מור, את יודעת מה זה נבדל. הפרפר נחמד רק בזכותך.
בתצי, את חדה יותר מסכין קצבים. את חמודה יותר ממיניון.
פרגנו את זה הלאה!